تماس با ما ويژگی ها درباره ما صفحه نخست
 

 

xellence 7000   

زمان گرم شدن

2 دقيقه

كليد روشن / خاموش

چراغ راهنماي روشن بودن

چراغ راهنماي دماي مولد بخار

شلنگ اطوي بخار

خروجي متغير بخار

40 120 گرم در دقيقه

مخزن آب جدا شونده با نشانگر سطح آب

ظرفيت 1 ليتر

ميتوان در هر زمان از اطوكشي مخزن را پر كرد.

نوع آب: آب شير  - آب مقطر (توصيه مي شود)

كارتريج (فيلتر) ضد رسوب

سيستم الكترونيكي كنترل مواد معدني و نشانگر طول عمر كارتريج

سيستم خاموش كننده خودكار پس از مدتي استفاده نكردن، دستگاه خاموش مي شود.

20 دقيقه

اطو

كف استينلس استيل

چراغ راهنماي دماي اطو

ترموستات قابل تنظيم اطو

شلنگ بخار متصل به اطو با 30 درجه چرخش

پايه اطو جدا شونده

گيره نگه دارنده سيم

قدرت 220 240 ولت

2200 وات

 

 

   
 

    اطوي بخار رادكس پرس مدل 6200
    اطوي بخار رادكس پرس مدل 6100
    اطوي بخار رادكس پرس مدل 6000 پلاس
    اطوي بخار رادكس پرس مدل 6000
    اطوي بخار رادكس پرس مدل 5950
    اطوي بخار رادكس پرس مدل 5000
    اطوي بخار رادكس پرس مدل 6500

    اطو همراه با مولد بخار
    مولد بخار همراه با اطو و تجهيزات جانبي
    اطوي بخار دستي
    مولد بخار و اطو رادکس  7000
     مولد بخار و اطو رادکس  7100
     مولد بخار و اطو رادکس  7200

    زمين شور بخار
    شيشه شور بخار
    مولد بخار چند كاره با تجهيزات جانبي